Խոտաբույսերի համադրություն

Հանգստացնող, թարմացնող, ներդաշնակություն հաղորդող բուրավետ խառնուրդներ

ԴԱՐՄԱՆ Առավոտյան տրամադրություն

Պատրինջի, սրոհունդի, անթառամի, խնկածաղկի, նեղտերևի, ուրցադաղձի, դաղձի և ղանթափայի թարմացնող բուրավետ համադրություն

Morning-Mood

Պարզեցնում է միտքը և խթանում զգայարանների աշխատանքը՝ բարելավելով առողջությունը

“DARMAN” ORGANIC HERBAL TEA “Morning Mood”

ԴԱՐՄԱՆ Ծաղկային համադրություն

Նռան հատիկների, ծաղիկների, վարդի թերթիկների, պատրինջի, խնկածաղկի ներդաշնակություն հաղորդող համադրություն

Ունի հանգստացնող ուժ, նվազեցնում է սթրեսը։ Բարելավում է իմունային համակարգը և բուժում թմրածությունը։

“DARMAN” HERBAL TEA “Flowers’ Mixture”

Մեր Խանութը

Eco growing
Agrotech
Clever Farmer
Cowland